Učenie Andskej tradície #2: 8 úrovni vedomia, pôvodná cnosť, 3 typy vzťahov

Pokračovanie 1. časti učenia Andskej tradície

Španielsky kňaz v čase expanzie Španielov do Južnej Ameriky dal vtedajšiemu vládnúcemu Inkovi Bibliu so slovami ,,Toto je Božie slovo“. Inka vzal knihu, priložil si ju k uchu a nič nepočul. Knihu hodil na zem, zdvihol MISHA (nástroj pre vykonávanie energetickej práce osôb praktizujúcich andskú tradíciu s použitím silových predmetov v nej), priložil si ju k srdcu a cítil ako k nemu prehovára. Kňaza sa hlboko dotklo, čo urobil, a zdalo sa mu to neúctivé až barbarské, pretože predpokladal, že Inka neverí v Boha, a tým urazil jeho aj Boha. Keď niekde prichádzame, mali by sme najskôr chcieť spoznať miestnu kultúru, ich svet, ich spôsob myslenia, vnímania života a nie vnútiť im náš svet.

8 úrovni vedomia

  1. úroveň vedomia – ĽUDSKÁ BYTOSŤ, v tejto úrovni vedomia sa rodíme, človek neberie zodpovednosť za nič, čaká, že sa oňho postarajú iní ľudia, ktorí mu budú dávať jedlo a prístrešok (deti, bezdomovci, sociálne slabší ľudia)
  2. úroveň vedomia – FETIŠISTA, na tejto úrovni vedomia je človek, ktorý má moc až keď vlastní určitý predmet (je “niekto“ až keď zarobí milión €, vlastní luxusné auto, tituly), keď o tento predmet príde, stráca tým aj svoju moc, tento človek sa stará iba o svoju rodinu
  3. úroveň vedomia – POLYTEISTA, človek uznáva existenciu nejakého nadprirodzeného javu, ale oddelene (Boh Bleskov, Boh Stromov, Boh Mora, Boh Hromu ai.), každý Boh si robí len to svoje, človek sa venuje nejakému klubu (poľovnícky, chovateľský, jachtársky, golfový, politický ai.), jeho vplyv končí s hranicami klubu
  4. úroveň vedomia – MONOTEISTA, človek uznáva existenciu jediného Boha, má exkluzívny charakter, pretože považuje len toho svojho Boha za toho správneho, je proti spájaniu sa (T.G.Masaryk, Henry Ford)
  5. úroveň vedomia – MYSTIK, človek uznáva, že Boh je všetko a všade, vie sa napojiť na nadprirodzené nezávislé na tom, kde sa nachádza, vidí Božskosť v kostole, mešite, chráme, lese, jaskyni, na kurze, má svoj uhol pohľadu, ale uvedomuje si, že to nie je jediný uhol pohľadu, je celkom oddaný ľudstvu (Dalajláma, Desmond Tutu, Ján Pavol II, Gandhi, Martin Luther King, Matka Terézia)
  6. úroveň vedomia – ABSOLÚTNY LIEČITEĽ, človek, ktorý dokáže uzdraviť kohokoľvek, čokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek, uzdraví všetkých a vždy (Sv. Peter, Sv. Pavol, Sv. Hildegarda z Bingenu)
  7. úroveň vedomia – OSVIETENÝ, človek, ktorý dokáže vyžarovať svetlo (Budha, Sv. František z Assisi, Mária Magdaléna)
  8. úroveň vedomia – VZKRIESENÝ, človek, ktorý zomrel a ožil (Ježiš, Panna Mária)

Dávajme pozor na to, čo žiadame, lebo čím vyššie sme na úrovni vedomia, tým väčšie dôsledky má to, o čo žiadame, a tým zodpovednejší musíme byť. Musíme byť pozorný na to, čo rozprávame, lebo jedno jediné slovo môže byť pre niekoho spásou ale pre iného zatratením. Čo vyslovíme, to môže jednému pomôcť ale druhému ublížiť. Nepredpokladajme, že to, ako vidíme my svet, tak ho vidia aj ostatní, a už vôbec si nemyslíme, že náš svet je preto lepší.

INKA MUJU je semienko Inkov, pôvodná cnosť, ktorú má každý z nás v sebe. Je to kvalita, ktorá, pokiaľ je kultivovaná, dokáže dostať človeka aspoň na 6. úroveň vedomia. V každom z nás je kvalita Buddhy. Je v nás ten lotosový kvet, ktorý vyrastá z bahna a ide za svetlom.

Keď dáš všetko, čo máš, si pripravený prijať všetko, čo príde.

3 typy vzťahov: MAZYNTIN je vzťah rovnakého druhu (mužský princíp + mužský princíp alebo ženský princíp + ženský princíp). YANANTIN je vzťah doplnkového druhu (mužský princíp + ženský princíp, nie je to odlišný typ vzťahu. MUŽ nemá to, čo má ŽENA, a ŽENA nemá to, čo má MUŽ, a tak sme schopní si vzájomne doplniť tú časť, ktorá nám chýba a ktorá má rovnakú hodnou ako to, čo máme my. Ak je niečo doplnkové ku mne, znamená to, že mi niečo chýba. Ak neuznáme, že nám niečo chýba, čo má opačné pohlavie, budeme sa chovať nadradene a neúctivo. TAWANTIN  je vzťah medzi 4 elementami, našou najvnútornejšou časťou, kde sídli intelekt (oblasť krku), po/city (oblasť srdca), emócie (oblasť pupku) a impulzy (oblasť krížovej kosti). Je to súhra, spojenectvo, celistvosť medzi nimi. Každý jeden typ vzťahov môžeme kultivovať alebo ničiť, môžeme ho rozvíjať alebo potláčať. Voľba je len na nás.

Pokračovanie 3. časti učenia Andskej tradície

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.