Učenie Andskej tradície #3: strach, život a smrť

Pokračovanie 2. časti učenia Andskej tradície

Strach je hranica našej osobnej sily, moci. Tam, kde začína strach, tam začína neznámo. Naša moc je to, čo vieme, a to, čo nevieme, nie je naša moc. Ten strach je tou hranicou. Celý problém je v tom, aký máme vzťah k našim strachom. Strach je prirodzený, všetky bytosti ho majú. Keď ale pracujeme so strachom, získavame schopnosť efektívnym spôsobom reagovať na hrozbu, neznámo. Trauma nie je traumatizujúca, ale jej chýbajúca náprava áno. To je to, čo nás ťaží, tá spomienka na to.

4 možnosti reakcie na strach:

  1. Zaútočiť na hrozbu
  2. Utiecť od hrozby
  3. Zamrznúť pred hrozbou, hrať mŕtveho
  4. Omdlieť / odpadnúť, systém sa vypne

Život a smrť
V živote máme 2 najväčšie strachy, a to strach, že sa nenarodíme, a strach, že zomrieme.
POČATIE – všetko, čo bolo pred počatím, je akési mystérium, môžeme si myslieť či cítiť čokoľvek, ale nevieme s určitosťou povedať, čo je predtým. Isté je ale, že sme boli všetci počatí.
SMRŤ – všetko, čo je po smrti, si môžeme len predstavovať, je to ďalšie mystérium, ktoré spoznáme až vo chvíli, keď sa dostaneme na druhú stranu. Isté je ale, že všetci zomrieme.

Toto sú jediné 2 životné istoty, ktoré máme. Všetko ostatné je neisté, nestále, stále sa meniace ako život sám! Ak sme počatí, máme istotu, že sme boli počatí, ale nemáme istotu, že sa narodíme. A keď sa narodíme, máme istotu, že zomrieme.

Ak začneme skúmať hranice svojho života s tým, čo je PRED POČATÍM a čo PO SMRTI, tak sa konfrontujeme s 2 najväčšími strachmi svojho života, a ak si vytvoríme dobrý vzťah k týmto 2 strachom života, akýkoľvek iný strach, s ktorým sa budeme konfrontovať v priebehu života, sa tak stane strachom, ktorý budeme vedieť zvládnuť. Náš život od dnes až po počatie je to, čo vytvorilo náš osobný príbeh. Nech bol náš osobný príbeh akýkoľvek, vytvoril to, kým sme dnes. Prijatím a vytvorením si dobrého vzťahu k nášmu osobnému príbehu, k počatiu a k našej vlastnej smrti spôsobí, že sa staneme slobodní. Staneme sa pánom sebe samým.

Ak robíme v živote niečo, čo robiť nechceme, alebo nerobíme niečo, čo robiť chceme, tak je to preto, že sa bojíme, lebo nevieme, čo sa môže stať, lebo sa bojíme “zomrieť“, aby sme sa mohli narodiť ako nový človek.

A na záver
Ak niekto tvrdí, že pozná tajomstvo, ale nemôže nám ho povedať, tak nás chce zmanipulovať alebo v nás vyvolať záujem či strach. Tí, ktorí poznajú skutočné tajomstvo, sa nechvália tým, že ho vedia. Tajomstvo je skutočným tajomstvom práve preto, že zostáva v tajnosti.
Ak máš pochybnosti (aj o Bohu), choď až na dno a tam spoznaj svoju Pravdu, pochybuj, ale nezavrhuj.

Zdieľajte to s tými, ktorých to zaujíma. V Amerike majú jedno príslovie, ktoré znie takto ,,Aj koňa môžete doniesť k vode, ale nedonútite ho napiť sa z nej.“, človeka môžete doviesť ku spiritualite, ale nedonútite ho, aby zažil spiritualitu.

Ak vás učenie Andskej tradície zaujalo a chcete vedieť viac, sledujte FB stránku Kurandera alebo web Moderní kurandera, kde budú zverejňované ďalšie udalosti s Robertom Sartim (Taliansko) alebo so šamanmi Q´ero (Peru) v Česku. Techniky, ktoré sme sa na kurze naučili, v článku spomenuté nie sú. Spomínam to preto, že je ešte stále toho veeeeľmi veľa, čo sa dá dozvedieť 🙂

Prikladáme jedno zaujímave video Cameron Diaz so šamanmi v Peru 🙂

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.