Ako mení Mindfulness Meditácia (meditácia všímavosti) štruktúru mozgu?

Počas uplynulého desaťročia uskutočnili početné neurozobrazovacie štúdie výskumy zmien v morfológii mozgu súvisiacich s meditáciou všímavosti (mindfulness meditation). Jedna metaanalýza zhromaždila údaje z 21 neurozobrazovacích štúdií, ktoré skúmali mozog približne 300 skúsených ľudí praktizujúcich meditáciu. Štúdia zistila, že došlo u nich k zmene 8. oblastí mozgu.

Osem oblastí mozgu, v ktorých boli pozorované zmeny:

1.Rostrolaterálna prefrontálna kôra (rostrolateral prefrontal cortex): oblasť spojená s meta-povedomím (meta-awareness) (vedomie toho ako myslíme), introspekcia (sebaanalýza, sebapozorovanie) a spracovanie komplexných a abstraktných informácií.

2.Senzorické kôry (sensory cortices), kde patria zraková kôra (visual cortex), sluchová kôra (auditory cortex), primárna čuchová kôra (primary olfactory cortex), chuťová kôra (gustatory cortex) a primárna somatosenzorická kôra (primary somatosensory cortex), a 3.ostrovná kôra (insular cortex): hlavné kôrové náboje pre spracovanie hmatovej informácie ako sú dotyk, bolesť, vedomá propriocepcia (schopnosť nervového systému zaznamenať zmeny vznikajúce vo svaloch a vo vnútri tela pohybom a svalovou činnosťou) a telesné povedomie.

4.Hipokampus (hippocampus): dvojica podkôrových (subcortical) štruktúr, ktoré sa podieľajú na tvorbe pamäte a uľahčujú emocionálne reakcie.

5.Predná cingulárna kôra (anterior cingulate cortex) a 6.stredná cingulárna kôra (mid-cingulate cortex): kôrové oblasti, ktoré sa podieľajú na samoregulácii, emočnej regulácii, pozornosti a sebakontrole.

7.Horný pozdĺžny zväzok (superior longitudinal fasciculus) a 8.kalózne teleso (corpus callosum): podkôrové trate bielej hmoty, ktoré komunikujú vo vnútri a medzi mozgovými hemisférami.

Špecifické spôsoby zmeny v oblasti mozgu sa líšili štúdiom (rôzne štúdie používali rôzne neurozobrazovacie merania), pozorovali sa však zmeny v hustote mozgového tkaniva, hrúbke mozgového tkaniva (čo naznačuje väčší počet neurónov, neuroglii alebo vlákien v danej oblasti ), povrch kôrovej plochy a hustota vlákien bielej hmoty.

 

Mindfulness Meditácia mení vzory mozgovej aktivity

Mozgové zobrazovacie štúdie môžu odhaliť nielen zmeny v štruktúre mozgu, ale aj zmeny aktivačných vzorov mozgu. Tang, Holzel a Posner vo svojom review skúmali, či mindfulness meditácia (meditácia všímavosti) vyvíja svoje účinky prostredníctvom zmenenej aktivácie oblastí mozgu, ktoré sa podieľajú na emocionálnej regulácii, pozornosti a sebauvedomení.

Jedna hypotéza riadenia citovej regulácie je, že mindfulness meditácia posilňuje prefrontálne kognitívne (mysliace) procesy, ktoré zasa modulujú aktivitu v oblastiach mozgu, ktoré sú dôležité pre spracovanie emócií, ako napríklad amygdala.

Budhistická filozofia učí, že identifikácia so statickým pojmom „ja“ spôsobuje psychickú úzkosť (distress). Štúdie mindfulness meditujúcich preukázali tréning spojený s pozitívnejšou sebaprezentáciou, vyšším sebavedomím a lepším prijatím samého seba.

Použitá literatúra:

The Neuroscience of Mindfulness Meditation, Chopra Center

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.