O Vedme

Dlho v nás zrela myšlienka, že by sme radi zdieľali a sprostredkovali naše skúsenosti, vhľady a poznania, ktoré sme získali na našej ceste životom.

Vidíme obrovské prieniky medzi medicínou a spiritualitou. Naoko vyzerajú ako 2 nezlúčiteľné a oddelené svety. A kto ich chce oddelené vidieť, ten ich aj také vidieť bude. Ale oddelenými rozhodne nie sú. Medicína je založená na vedecky podložených faktoch, na dôkazoch (evidence based medicine) a spiritualita je založená na niečom, čo je nehmatateľné, nezmerateľné, nadprirodzené, na niečom, čo nás presahuje. Avšak človek praktizujúci spiritualitu merateľný je. Série výskumov, ktoré sa uskutočnili na budhistických mníchoch, pozorovanie vplyvu lucidného snívania, neuroplasticita, knihy ako The Book of Joy či MindScience: An East-West Dialogue od Dalajlámu a spol. sú toho dôkazom.

Nemusíte veriť v existenciu Boha, anjelov, duchov či iných nadprirodzených bytostí. O to v spiritualite vôbec nejde. Kľudne môžete veriť iba v existenciu hmoty a energie. Neverte veciam, ktorým veriť nechcete. Verte sebe. Pochybujte o všetkom (aj o Bohu). Len tak spoznáte pravdu. 

Prečo Vedma?

Vedma je žena, ktorá má schopnosť veštiť, čarovať, podrobiť si živly. Cíti a vie viac. Taká novodobá šamanka.

Rozhodli sme sa pre tento názov, pretože je istým spôsobom provokatívny. Kedysi ženy (ale aj muži), ktoré žili spirituálne, boli prenasledované a vyvražďované. V mene Boha, vládnej moci. Boli iné, a to ich stálo život.

A tak k úcte k nim. K úcte ku všetkým vedmám, čarodejníkom či šamanom celých vekov. 

Na druhej strane, ak Vedmu rozdelíme a mierne poupravíme, vznikne z toho Veď ma, čo má úplne úžasný význam, pretože človek má viesť, nie prikazovať, má byť trénerom, nie cvičiteľom, má byť príkladom, nie diktátorom. 

Ako vznikol nápad na tento projekt?

MišelkaB.: Hľadala som na internete informácie o tom, aké kurzy sa konajú na Slovensku a v Česku, ktoré by mi pomohli rozšíriť si vedomosti o kontaktnom, podporujúcom a prirodzenom rodičovstve. Musela som prechádzať zo stránky na stránku, aby som konečne našla kurz, ktorý ma oslovil svojou kvalitou a obsahom. Toto hľadanie ma oberalo o čas a túžila som po tom, aby mi niekto tieto kurzy ponúkol na jednom mieste a ja som tak už nemusela hľadať a preklikávať cez xy stránok. 

Ďalším motívom bolo súčasne vytvoriť priestor, kde by sme zjednotili a prepojili medicínu so spiritualitou, kde by sme mohli zdieľať náš život.

Na pomoc a spoluprácu som oslovila moju sestru P.M., študentku humánnej medicíny, ktorá má neskutočné nadšenie pre medicínu ako aj pre spiritualitu, a moju kamarátku Ľ.S., mamičku synčeka, ktorá začala úžasnú cestu sebarozvoja k čomu ju motivovalo práve narodenie jej synčeka. 

Ďakujem mojej rodine a môjmu mužovi, ktorí túto moju cestu zdieľajú spolu so mnou. 

 

O nás

Mišelka B.
Mišelka B.

Môj život sa začal výrazne meniť po tom, čo sme začali s mojim mužom po 7. rokoch vzťahu spoločne bývať. Následne na to som sa zúčastnila Mark Dzirasa Spiritual Campu. Vtedy som ešte študovala veterinárnu medicínu. Mala som ísť do 5. ročníka, ale kemp všetko zmenil, ja som sa zmenila.

Petranka M.
Petranka M.
Ľubica S.
Ľubica S.

Kto som? Mamina úžasnej bytosti, ktorá mi je darom. Ktorá ma učí slobode, láske a radosti. Som večne premýšľajúca, filozofujúca a informácie hľadajúca osoba. Som milovníčka psov, prírody a pohybu. Chcem svoj život prežiť naplnený láskou, radosťou, voľnosťou a spoznávaním.

Partneri