Kurzy

z celého Slovenska a Česka
na jednom mieste

Ponúkame kurzy, ktoré sú

0%
kontaktné
0%
vzťahové
0%
podporujúce
0%
prirodzené

Festival 10 ŽIEN

NAUČ SA VIAC
1-dňový workshop KONTAKT: festival10zien@gmail.com,
30 €

FAQ

Tvoje otázky. Naše odpovede.

Prečo práve kurzy?

Pretože vzdelávať sa o rodičovstve je spôsob akým nachádzať nové a iné pohľady a praktiky, otvára nám to väčšie možnosti, získavame tým väčší rozhľad a vďaka tomu budeme môcť lepšie porozumieť a viesť naše deti.

Aké kurzy tu nájdete?

Kontaktné. Vzťahové. Podporujúce. Kurzy, ktoré zohľadňujú matku aj dieťa. Kurzy, ktoré ponúkajú nový pohľad na rodičovstvo.

Prečo sa prihlásiť na kurz cez náš web?

Pretože ponúkame kurzy z celého Slovenska a Česka na jednom mieste, ktoré podporujú prirodzené rodičovstvo,

S kým spolupracujeme?

S ľuďmi a organizáciami, ktoré podporujú kontaktný vzťah, matku a dieťa.

Kto je za týmto projektom?

Sme 3 ženy, spirtualistka, medička a matka, ktoré sa spojili, aby vytvorili projekt, ktorý bude pomáhať rodičom nájsť úžasné kurzy na jednom mieste a tvorcom kurzov ponúkať ich kurzy väčšiemu množstvu ľudí.

Ako vznikol nápad na tento projekt?

M.B.: Hľadala som na internete informácie o tom, aké kurzy sa konajú na Slovensku a v Česku, ktoré by mi pomohli rozšíriť si vedomosti o kontaktnom a podporujúcom rodičovstve. Musela som prechádzať zo stránky na stránku, aby som konečne našla kurz, ktorý ma oslovil svojou kvalitou a obsahom. Toto hľadanie ma oberalo o čas a túžila som po tom, aby mi niekto tieto kurzy ponúkol na jednom mieste a ja som tak už nemusela hľadať a preklikávať cez xy stránok.

Prečo názov Vedma?

Návrhov na názov bolo niekoľko. Vedmu sme si vybrali preto, že je to žena, čarodejnica, ktorá má schopnosť veštiť, čarovať, podrobiť si živly, taká novodobá šamanka. Rozdelením a menším pozmenením nám z toho vznikne Veď ma, čo má úplne úžasný význam, pretože človek má viesť, nie prikazovať, má byť trénerom, nie cvičiteľom, má byť príkladom, nie pózerom.

Kto sa môže na kurz prihlásiť?

Ktokoľvek. Kurzy sú pre každého. Deti, dospelých aj seniorov. Ženy, mužov. Matky, otcov, starých rodičov. Lekárov a medikov. Pre učiteľov, psychológov a opatrovateľov.

Ako funguje prihlasovanie?

Vyplnením prihlasovacieho formulára a zaplatením za kurz.

Čo je cieľom nášho projektu?

Vytvoriť priestor na vzdelávanie o kontaktnom rodičovstve na jednom mieste. Spojiť kurzy, lektorov a rodičov na jednom mieste. Vytvoriť možnosť novej spolupráce, naviazania a prepojenia kurzov. Absolvovaním jedného kurzu môžete získať zvýhodnenú ponuku na iný kurz toho isté lektora alebo na kurz druhého lektora, s ktorým bude spolupracovať. Chceme, aby sa vytvorila možnosť spolupráce, nie konkurovania. V jednote je sila, nie v rozdeľovaní. Jeden lektor bude zdieľať na svojej stránke kurz iného lektora, pretože prepojili svoje kurzy.

Vedma

Partneri

Hľadáme spojenie medzi medicínou a spiritualitou. Hľadáme nové spôsoby myslenia, nové poznatky a prieniky v dvoch tak odlišných a spoločnosťou oddelene vnímaných svetov medicíny a spirituality.  Chceme inšpirovať ženy k objaveniu vedmy, ktorá sa skrýva v každej z nás. Si tu správne, ak ťa zaujíma zodpovedné rodičovstvo.