REGISTRÁCIA

poplatky a podmienky

* deti do 18. rokov vstup ZADARMO

* na výstavu je vstup ZADARMO

Vyplnením registračného formulára sa zaväzujete uhradiť registračný poplatok. 

Zľavnené vstupné sa vzťahuje ku dátumu odoslania platby, nie oku dátumu odoslania registrácie!

Po vyplnení registračného formulára obdržíte informácie k uhradeniu registračného poplatku na bankový účet s potvrdením o rezervácii miesta. 

Registráciou súhlasíte so Zmluvnými podmienkami.

Ak potrebujete z akýchkoľvek dôvodov zrušiť svoju účasť na kongrese, môžete za seba nájsť náhradníka bez storno poplatku. Informácie o účastníkovi a kontaktné údaje musia byť odoslané na emailovú adresu vedma@vedma.sk. Za náhradníka sa nepovažuje osoba, ktorá je v dobe odhlásenia na kongres už prihlásená.

Pri zrušení účasti 60 dní a viac pred konaním kongresu vzniká nárok na uplatnenie manipulačného poplatku vo výške 20 € (5 € za študenta).

Pri zrušení účasti menej ako 60 dní pred konaním kongresu sa zaväzujete uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 40 % z ceny registračného poplatku II. uzávierky (z ceny pre študentov), aj keď ste sa registrovali vo včasnej registrácii alebo v I. uzávierke.

Vrátenie zvyšnej sumy, resp. vystavenie storno faktúry bude vykonané po ukončení kongresu.

V prípade zrušenia kongresu z dôvodov bez vplyvu organizátora Vám bude vrátený registračný poplatok zredukovaný o už vykonané investície.

Ako sa zaregistrujem?

1. Vyplníte online formulár → 2. Zaplatíte registračný poplatok → 3. Dostanete vstupenky → 4. Prídete na kongres

Ako zaplatím?

1. Dostanete email s pokynmi o platbe → 2. Zaplatíte podľa pokynom

Ako môžem stornovať svoju účasť na kongrese?

1. nájdete náhradníka → 2. bez storno poplatku / 1. zaplatíte storno poplatku (*viď tabuľka) → 2. vrátime Vám zvyšnú sumu