KURZY

Vyber si svoje vzdelávanie


ČLÁNKY

Vyber si svoje čítanie

Medicína umožnila mnohým deťom sa narodiť...

Podmienky v pôrodniciach, ktoré sa vytvorili, boli najlepšie aké mohli vzniknúť. Zámerom pôrodníc nebolo, aby deti a…

Celý článok

Môj 4. týždeň tehotenstva

Prišla k nám rodina z Talianska, takže som doma u rodičov. Každý deň sa prebúdzam so silným…

Celý článok

Môj 1.-3. týždeň tehotenstva

Plánovať rodinu sme začali už pred rokom. Chceli sme sa na dieťa zodpovedne pripraviť. Mala som ale…

Celý článok

Vedma

Hľadáme spojenie medzi medicínou a spiritualitou. Hľadáme nové spôsoby myslenia, nové poznatky a prieniky v dvoch tak odlišných a spoločnosťou oddelene vnímaných svetov medicíny a spirituality.  Chceme inšpirovať ženy k objaveniu vedmy, ktorá sa skrýva v každej z nás. Chceme inšpirovať rodičov k prirodzenej výchove deti.