bla


Dokým ľudia nebudú chcieť poznať pravdu,

dovtedy budú existovať koncentráky pre zvieratá.

Živočíšna produkcia sa zmenila z chovu zvierat na továrne vyrábajúce jedlo. Nejde len o tie zvieratá, ale o to, čo do seba dávame. Nie nadarmo sa vraví ,,Sme to, čo jeme".  Počuli ste už o PSE  či DFD mäse? Počuli ste o tom, čo spôsobí mäso z vystresovaných zvierat na nás? Nie? Tak čítajte...


PSE mäso u ošípaných (hl. u plemien pietrain, poland-china, lanrdace) znamená Pale (bledý), Soft (mäkký) a Exudative (vodnatý). Zisťuje sa až po zabití zvierat. Je do značnej miery ovplyvnený transportným stresom., stresom pred zabitím a počas neho.  Takéto mäso ma zníženú schopnosť viazať vodu, má hrubú vláknitú štruktúru, rýchlo vzniká posrmtné stuhnutie (rigor mortis), má vysoký obsah kyseliny mliečnej (laktátu), do 1 hodiny od porazenia zvieraťa pH mäsa klesá pod hodnotu 6. (normálne sa to stane do 6 až 12 hodín) a teplota mäsa sa zvýši na 41 °C a viac (normálne je pod 40 °C).  

Z biochemického hľadiska: dochádza k postmortálnej glykolýze a glykogenolýze, čím sa zvýši teplota a množstvo kyseliny mliečnej následkom čoho dôjde k denaturácii sarkoplazmatických a myofibrilných proteínov, v interfilamentárnom priestore vzniká negatívny elektrostatický odpor, čo spôsobí zníženú väzobnú kapacitu vody a vďaka osmoticky aktívnym látkam dôjde k presunu vody z intracelulárneho priestoru do sarkoplazmatických tekutých zložiek a k predĺženiu sarkomér.

DFD mäso u hovädzieho dobytka znamená Dark (tmavý), Firm (tuhý) a Dry (suchý). Je spôsobený transportným stresom vysokoteľných jalovíc a jatočného výkrmového dobytka. Spúšťa mechanizmus stukovatenia pečene. Mäso je nápadnej tmavočervenej farby, má dobrú schopnosť viazať vodu (na pohmat je až lepkavé), pH mäsa neklesne pod hodnotu 6,2, má nízku hladinu kyseliny mliečnej a je náchylné na hnilobné procesy. 

zdroj cresa.cat


Ako môžeme prispieť svojou troškou? Čo môžeme urobiť?

Malo by nám záležať na tom, čo jeme, keď už nie kvôli nim, tak aspoň kvôli nám.


Kým sa nik nepýta ,,Čo ak by som to bol ja?",

dovtedy budeme tolerovať takýto WELFARE a zatvárať pred tým oči.

STRES

 je stav organizmu, kedy dochádza vplyvom vonkajších alebo vnútorných faktorov k obrannej reakcii organizmu s cieľom zachovať homeostázu a zabrániť poškodeniu organizmu či k jeho smrti. 

stresová reakcia: uniformná neurohumorálna odpoveď organizmu na záťaž

 

VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÝ SYNDRÓM
(general adaptation syndrome)

 

2 osy vzniku a pôsobenia stresu:

1. SYMPATOADRENÁLNA OS: nervové gangliá a dreň nadobličiek

stresový faktor → aktivácia mozgovej kôry → hypotalamus → vegetatívny nervový systém → nervové gangliá sympatika a dreň nadobličiek → produkcia katecholamínov (adrenalín, noradrenalín) → afinita k receptorom α1, α2, β2 v tkanivách

2. HYPOTALAMO-PITUITÁRNO-ADRENÁLNA OS: kôra nadobličiek

stresový faktor → aktivácia centrálneho nervového systému → hypotalamus → uvoľnenie CRH* → hypofýza: neurohypofýza produkuje ADH*, adenohypofýza PRL*, STH* a POMC* → endorfíny, ACTH → kôra nadobličiek → produkcia glukokortikoidov a mineralokortikoidov _____________________________________________ (* CRH = kortikoliberín, hormón uvoľňujúci kortikotropín, ADH = antidiuretický hormón, vazopresín, PRL = prolaktín, luteotropný hormón, STH = somatotropný hormón, rastový hormón, POMC = proopiomelanokortínový gén, ACTH = adrenokortikotropný hormón, kortikotropín)

3 štádia stresovej reakcie: 

1. poplach: útok / útek

Dochádza k aktivácii hl. mechanizmov zvládania stresu, prevažne sympatoadrenálnej osy (nervové gangliá sympatika + dreň nadobličiek). _____________________________ Produkujú sa KATECHOLAMÍNY (adrenalín, noradrenalín), GLUKOKORTIKOIDY (kortizol), MINERALOKORTIKOIDY (aldosterón) a rastový hormón, čo vedie ku vzniku stresového leukogramu*, glykogenolýze, lipolýze, zadržiavaniu vody a sodíka. _____________________________ Po čase dochádza k zmenám v triase, k hypertrofii nadobličiek, involúcii (zmenšeniu) týmusu a lymfatických orgánov, gastroduodenálnej ulcerácii (pozitívne pôsobenie hlienu, bikarbonátov, prostaglandínov, regeneračnej schopnosti sliznice a jej perfúzii, negatívne pôsobenie HCl, pepsínu, ischémia sliznice, reflux žlčových kyselín) _____________________________ (* zvýšené monocyty = monocytóza, zvýšené neutrofily = neutrofília, znížené lymfocyty = lymfopénia, znížené eozinofily = eozinopénia, uvoľnenie marginálnych neutrofilov do cirkulujúcej krvi → nedochádza k posunu doľava ako pri zápale)

2. rezistencia: adaptácia

Dochádza k maximálnej adaptácii organizmu na stres. Plné rozvinutie adaptačných mechanizmov s rozhodujúcim vplyvom GLUKOKORTIKOIDOV., čo vedie ku glukoneogenéze, protizápalovému účinku, inhibícii imunitného systému a katabolizmu proteínov

3. vyčerpanie: smrť

Dochádza k vyčerpaniu rezerv a k porušeniu adaptácie na stres. Kumulujú sa proteínové katabolity, rozvíja sa stresová choroba.

3 stresové hormóny a ich pôsobenie na organizmus: 

KATECHOLAMÍNY: adrenalín, noradrenalín

Dochádza k periférnej vazokonstrikcii (zúženiu ciev), koronárnej vazodilatácii (rozšíreniu srdcových ciev), stimulácii srdca, vazodilatácii (rozšíreniu ciev v) mozgu, glukoneogenéze, glykogenolýze, lipomobilizácii a dilatácia bronchov (rozšíreniu priedušiek). _____________________________

GLUKOKORTIKOIDY: kortizol

Dochádza k inhibícii (tlmeniu) imunitného systému a reakcii na zápal, k inotropnému účinku na srdce (zosilnenie kontrakcie srdcového svalu) vplyvom katecholamínov, k inhibícii (tlmeniu) proliferácie (rastu) fibroblastov, k stimulácii produkcie trombocytov (krvných doštičiek), k zvýšenej žalúdočnej sekrécii, k inhibícii sekrécie pohlavných hormónov (hypogonadizmus), k zníženiu absorpcie a reabsorpcie vápnika, ku glukoneogenéze, katabolizmu proteínov, lipolýze a zvýšenej sekrécie inzulínu

MINERALOKORTIKOIDY: aldosterón

Dochádza ku zvýšeniu reabsorpcie sodíka a sekrécie draslíka v obličkových tubuloch a k retencii (zadržiavaniu) vody obličkami.

Stresové reakcie u hospodárskych zvierat vo veľkovýrobných podmienkach sú vyvolané klimatickým faktormi, technologickými postupmi, organizáciou práce či p: 

Pri dlhšom a/alebo opakovanom pôsobení intenzívnych stresorov sa na zvieratách pozorujú:

 • zmeny správania sa,
 • znižuje sa ich produktivita,
 • zvyšuje sa spotreba krmiva,
 • nastáva spomalenie vývoja a pohlavného dozrievania rastúcich zvierat,
 • zvyšuje sa náchylnosť na infekcie,
 • znižuje sa rezistencia (odolnosť) voči infekciám,
 • dochádza k spomaleniu hojenia rán

OŠÍPANÉ

Stresový syndróm prasiat (PSS) predstavuje rôzne prejavy stresovej reakcie prasiat s ich náhlym uhynutím alebo bolestivosťou svalov a po odznení zhoršenou kvalitou mäsa po pôsobení stresorov (záťažové myopatie). Patria tu:

 • Akútny stresový syndróm (akútne stresové zlyhanie srdca)
 • Akútna nekróza chrbtových svalov
 • Syndróm PSE mäsa (postmortálny fenomén)
 • Syndróm malígnej hypertermie ošípaných

Transportný stres prasiat je spôsobený nevhodnou manipuláciou, vysokou vonkajšou teplotou a excitáciou (hereditárna predispozícia a kondičný stav). Treba dodržať čas na zotavenie pred porážkou.

Medzi fyzikálne a psychické stresory patrí:

 • nevhodná manipulácia pri nakladaní a vykladaní, pri prevoze
 • transport na bitúnok, najmä pri vysokej vonkajšej teplote
 • naháňanie pred transportom a po ňom
 • udržiavanie rovnováhy v dopravnom prostriedku (neobvyklá svalová záťaž, stimulovaný je svalový metabolizmus)

 HOVÄDZÍ DOBYTOK

Stresové situácie u HD vedú ku

 • zníženiu produkcie a rastu
 • zmenám pohlavných funkcií
 • zníženiu rezistencie (odolnosti) na infekcie
 • zvyšovaniu náchylnosti na infekcie

Transportný stres vysokoteľných jalovíc a jatočného výkrmového dobytka spúšťa mechanizmus stukovatenia pečene a občas podmieňuje výskyt DFD mäsa.

Malnutričný stres kráv vyvolaný prebytkom energetických zložiek a nedostatkom bielkovín v kŕmnej dávke.

Stres pri chorobách s pretrvávajúcim zvýšením hladiny glukokortikoidov v krvi

Glukokortikoidový diabetes teliat vznikajúci následkom dlhodobého pôsobenia stresorov, pričom dochádza k dlhotrvajúcemu zvýšeniu hladiny glukokortikoidov v krvi

 

Spoločné zmeny vo svaloch

 • nadmerné zvyšovanie hladiny vápnika v myoplazme
 • nadmerne vysoká hladina katecholamínov v krvi
 • nadmerne sa zvyšuje svalový metabolizmus → zvýšená produkcia tepla → hypertermia, zvyšuje sa svalový tonus (vyvíja sa svalová rigidita)
 • zvýšená spotreba kyslíka
 • zvyšuje sa glykogenolýza
 • rýchlo sa vyčerpáva ATP (adenozíntrifosfát)
 • zvyšuje sa kyselina mliečna v krvi s následným vznikom metabolickej acidózy

Čiastočne BEZMÄSITÁ strava

znižovanie spotreby mäsa a živočíšnych produktov

zvyšovanie rastlinných produktovLAKTO-OVOVEGETARIÁN

Mliečne výrobky
Mliečne výrobky
mlieko, syry, bryndza, jogurty, smotana, šľahačka ai.
Vajíčka
Vajíčka

Nie je problém, že sa deje, čo sa deje.

To sa dá napraviť.

Horšie je, že sa tvárime, že žiaden problém neexistuje, a pokiaľ si to nepriznáme, potom s tým nevieme nič urobiť.

Dá sa to

aj inak